I Lappland står hösten i full blom

Förberedelser inför vintern

Det har blivit september och på den här sidan av polcirkeln så betyder september senhöst. Det viktigaste åtagandet just nu är sarvslakten. Renarna har ätit upp sig rejält under sommaren och nu ska de största av dem slaktas. Andra ska kastreras nu, eftersom det är ungefär en månad kvar till brunsten. Sarvslakten i september har blivit en allt viktigare del av den samiska ekonomin de senaste åren. Det här beror på att renköttsförsäljningen till resten av Sverige blivit samernas största inkomstkälla. Och vid den här tiden på året så är renarna som störst, de allra största renarna kan väga upp emot 150 kilo. Det blir massvis med kött som går ut till butiker runt om i Sverige.

Traditionellt så sker den mest omfattade slakten  vintertid vid december, och så är det fortfarande. Det här är naturligt eftersom renarna samlas ihop under vintertid och finns närmare till hands. Men renarna är också betydande mindre i storlek under vintern eftersom födan succesivt blir mer svåråtkomlig allt eftersom snön faller. En genomsnittlig ren väger under vintern mellan 30-50 kilo. Mindre renar betyder minder kött och mindre kött betyder mindre inkomst för den enskilda renägaren.

Sarvslakten

Orsaken till att sarvslakten har blivit mer och mer populär är den industriella utvecklingen som skett inom renskötseln. Idag är det mycket lättare att samla in stora renar som är ute på bete. Nu används helikoptrar, skotrar och fyrhjulingar för att driva in de renar som ska slaktas. Det här underlättar såklart indrivningsarbetet enormt, jämfört med förr när renskötare var tvunga att manuellt hämta in renar. Vilket de då var tvungna att göra två gånger på rad, först under hösten, och sen den stora renindrivningen och märkningen under vintern.

Förutom sarvslakten är hösten det sista tillfället för fiske och jakt. Här uppe är vintern alltid lång och det gäller att fylla på förråden ordentligt innan det blir för mörkt. Hur spenderar ni själva hösten där ute i vårt långa och vackra land?