Över 200 renar dödade av tåg i vinter

Många döda renar i tågolyckor

Många döda renar i tågolyckor

Norr om Kiruna fortsätter det stora problemet med renar som dör efter att ha blivit påkörda av tåg. Dödsfallen kan skyllas både på trasiga stängsel längs järnvägen och all snö som fallit. Redan i januari hade cirka 200 renar dött på grund av tågkollisioner. Siffran ökar fort, så fort att Gabna samebys ordförande Lars-Ánte Kuhmunen inte vet någon exakt siffra. Kombinationen av defekta stängsel och ovanligt mycket snö längs med järnvägen gör att renarna kan ta sig in till spårområdet. När de väl är där har de svårt att ta sig därifrån igen och riskerar att bli pååkta av tågen. Olyckorna leder förutom den kostsamma förlusten av renar även till merarbete för samerna då de blivit tvungna att lägga mer energi på att vakta renarna så de inte fastnar på järnvägen.

Trafikverket besiktigar alla aktuella stängsel varje år vilket är bra men när det kommer perioder som nu med mycket snö är det inte tillräckligt. Dock påpekar Trafikverkets enhetschef Anders Moritz att allmänheten har alla möjligheter att göra en felanmälan när de hittar delar av stängsel som inte fungerar som de ska. Trafikverket fokuserar på att fixa alla akuta fall men försöker även planera för framtiden och hitta långsiktiga lösningar.

En möjlig framtida lösning är att investera i fler ekodukter. En ekodukt är en bro som är tänkt för att djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen, eller i detta fall spåret. Den kan även ha tunnlar där små djur som till exempel grodor kan ta sig igenom. Tyvärr kostar ekodukter en hel del pengar att bygga. Ett bygge kräver också lång planering vilket gör att ekodukterna är få till antalet. Det finns idag en ekodukt vid Mertainen och denna har fungerat väldigt bra. Lars-Ánte Kuhmunen är nöjd och menar att detta projekt varit väldigt lyckat och varit en stor hjälp i samernas renskötsel. Förhoppningsvis kan Trafikverket få en större budget till fler lösningar med ekodukter så att antalet döda renar kan minska dramatiskt.